Geen geldig adres in Nederland of een adres in het buitenland

In deze twee situaties wordt de beslagvrije voet anders voor u berekend. U heeft dan namelijk recht op maximaal 47,5% van de bijstandsnorm voor gehuwden. De beslagvrije voet wordt dan gemaximeerd. U kunt een verzoek doen om uw beslagvrije voet aan te laten passen als de beslaglegger meer gegevens van u ontvangt. Hieronder leest u hoe u dat doet.

Geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland

Als u geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, dan wordt een andere beslagvrije voet gebruikt. Meestal wordt de beslagvrije voet dan lager, namelijk 47,5% van de geldende bijstandsnorm voor gehuwden. 

Aanpassen van uw beslagvrije voet

Als u de beslaglegger volledige duidelijkheid geeft over uw inkomen en woonkosten kan hij op basis daarvan uw beslagvrije voet opnieuw berekenen. Deze zal dan veelal hoger liggen dan 47,5% van de bijstandsnorm die voor gehuwden geldt. Neem hiervoor contact op met de beslaglegger.

U woont in het buitenland

Als u in het buitenland woont, dan wordt een andere beslagvrije voet gebruikt. Dit komt omdat er minder zicht is op uw gegevens zoals uw woonkosten. De beslagvrije voet wordt dan vermenigvuldigd met een factor die is bepaald op basis van de levenstandaard in het land waar u woont. Dit heet de woonlandfactor. Deze factor wordt gebruikt omdat de kosten voor levensonderhoud in het buitenland vaak anders zijn dan in Nederland.

Aanpassen van uw beslagvrije voet

Om uw beslagvrije voet aan te passen is inzicht nodig in uw leefsituatie en het inkomen van uzelf en uw eventuele partner.

  • Om uw leefsituatie te bepalen, moet de beslaglegger weten hoeveel mensen er zijn ingeschreven op uw buitenlandse woonadres, en welke relatie deze mensen hebben (bijvoorbeeld getrouwd, samenwonend of alleenstaand). Hierbij gaat het er ook om of u inwonende kinderen heeft en hoe oud ze zijn.
  • Ook stuurt u gegevens op over uw maandelijkse inkomen en het inkomen van uw eventuele partner. Het gaat hierbij om salarisspecificaties van de afgelopen drie maanden.
  • Tot slot stuurt u een bewijs van inschrijving bij uw gemeente, een inkomensverklaring van de belastingdienst in het land waar u woont en de bankafschriften van de afgelopen maand van uzelf en uw eventuele partner op.