Recht op aanpassing van uw gegevens

De berekening van uw beslagvrije voet gaat automatisch. De gegevens die voor de berekening worden gebruikt komen uit de BRP (Basisregistratie Personen) en de UWV polisadministratie (een register van Nederlandse inkomensgegevens). Deze gegevens staan op uw modelmededeling beslagvrije voet   die u van de beslagleggende partij heeft ontvangen. 

Het kan zijn dat de gegevens op de modelmededeling niet kloppen of dat uw situatie ondertussen is veranderd. Bijvoorbeeld doordat uw woon- of leefsituatie is veranderd. Als de gebruikte gegevens niet (meer) kloppen heeft u het recht om deze aan te laten passen. 

Wie past uw beslagvrije voet aan?

Geef wijzigingen in uw inkomen of leefsituatie daarom altijd uw beslaglegger. Ook als andere gegevens  niet kloppen geeft u dit aan uw beslaglegger door. Met uw beslaglegger overlegt u ook welk bewijs u moet aanleveren om de beslagvrije voet aan te laten passen. 

Uw beslagvrije voet wordt jaarlijks opnieuw berekend met de meest recente gegevens uit de BRP en UWV polisadministratie. U ontvangt dan een bericht van uw beslaglegger. Het is in uw belang om wijzigingen in uw situatie op tijd door te geven.
 

Controleer uw gegevens goed

U kunt de berekening op uw modelmededeling controleren met de rekentool op deze website . Daar heeft u gegevens bij nodig, bijvoorbeeld uw loon of uitkering, het inkomen van uw partner of toeslagen. Houdt deze gegevens bij de hand als u de rekentool invult. 

De uitkomst van de berekening kunt u opslaan op uw eigen apparaat , zoals uw computer of smartphone. Is de uitkomst van de rekentool anders dan uw beslagvrije voet op de modelmededeling? Neem dan contact op met de organisatie die vermeld staat in de brief bij de modelmededeling. Daarmee overlegt u welke gegevens u aanlevert voor een eventuele aanpassing van uw beslagvrije voet.

Contact opnemen

Een verzoek voor aanpassing van uw beslagvrije voet meldt   u binnen 4 weken na de datum die op de modelmededeling staat. Dan geldt deze aanpassing vanaf het moment dat u de modelmededeling heeft ontvangen. Doet u dit verzoek na deze vier weken? Dan gaat een eventuele wijziging in vanaf het moment dat u dit doorgegeven heeft. De contactgegevens van de beslaglegger of deurwaarder vindt u op deze brief. Bekijk hoe u contact op kunt nemen met uw beslaglegger.