Recht op aanpassing van uw gegevens

De berekening van uw beslagvrije voet is automatisch tot stand gekomen. Uw gegevens komen uit de BRP (voorheen het bevolkingsregister) en de UWV Polisadministratie (een register waarin de meeste Nederlandse inkomensgegevens worden opgeslagen). Het kan zijn dat de gegevens die gebruikt zijn in de modelmededeling beslagvrije voet niet juist zijn of dat uw situatie onlangs is gewijzigd. Bijvoorbeeld uw woon- of leefsituatie is pas geleden veranderd of u heeft een andere baan of sinds kort een uitkering. Dan heeft u het recht om de gegevens die voor uw beslagvrije voet gebruikt zijn te laten aanpassen. 

Wie past uw gegevens aan?

In de meeste gevallen gaat het om nieuwe gegevens die nog niet zijn verwerkt in de BRP of UWV polisadministratie. Nieuwe gegevens kunnen van invloed zijn op de hoogte van de beslagvrije voet die voor u geldt. Geeft u daarom wijzigingen altijd door aan de instantie die u de modelmededeling beslagvrije voet heeft gestuurd. U kunt ook gegevens die niet kloppen aan deze instantie doorgeven. U overlegt welk bewijs u eventueel nog moet sturen om uw beslagvrije voet aan te kunnen laten passen. Jaarlijks wordt uw beslagvrije voet automatisch aangepast met gegevens uit de BRP en UWV polisadministratie. Het kan in uw belang zijn om dat eerder te laten aanpassen.

Controleer uw gegevens goed

De gegevens die gebruikt zijn voor uw beslagvrije voet vindt u op de modelmededeling beslagvrije voet. U kunt deze gegevens controleren met de rekentool op deze website. Heeft u gegevens over uw loon of een uitkering, het inkomen van uw partner of toeslagen? Houdt u deze gegevens dan bij de hand bij het invullen van de rekentool. De uitkomst kunt u opslaan op uw eigen apparaat. Is de uitkomst van de rekentool bijvoorbeeld hoger dan uw beslagvrije voet op de modelmededeling, neem dan contact op met de instantie die vermeld staat in de brief bij de modelmededeling. U overlegt dan welke gegevens u eventueel aanlevert voor een aanpassing van uw beslagvrije voet.

U bent niet verplicht om de rekentool te gebruiken. Ook als u denkt dat uw gegevens uit de BRP of UWV polisadministratie niet kloppen of verouderd zijn, neemt u contact op met de instantie.

Contact opnemen

Een verzoek voor aanpassing van uw beslagvrije voet meldt u binnen 4 weken vanaf de datum op de brief bij de modelmededeling uw beslagvrije voet. De contactgegevens van de beslaglegger of deurwaarder vindt u ook op deze brief.