Afbeelding van de website uwbeslagvrijevoet.nl

Woonkosten en de beslagvrije voet

Heeft u een huurwoning of een koopwoning? Dan neemt de beslaglegger altijd een standaardbedrag voor woonkosten mee in de berekening van de beslagvrije voet. Dat doet de beslaglegger door te kijken naar gegevens over uw inkomen en met wie u samenwoont.

Het is belangrijk om uw gegevens goed te controleren. Is uw situatie gewijzigd of kloppen de gegevens niet? Neem dan contact op met de beslaglegger. Misschien moet uw beslagvrije voet worden aangepast. Laat de beslaglegger zien wat uw extra woonkosten zijn, bijvoorbeeld met rekeningen of contracten die u heeft ontvangen.

U kunt zelf de beslagvrije voet controleren via www.uwbeslagvrijevoet.nl. Daarvoor gebruikt u de modelmededeling en uw eigen gegevens.

Wanneer heeft het zin om uw woonkosten zelf te berekenen?

Woonkosten worden alleen meegerekend als u een koopwoning of een huurwoning heeft en u niet in een instelling voor verpleging of verzorging zit. Ook moet u minimaal 5% van u inkomsten gebruiken voor het afbetalen van uw schulden. U kunt dus geen hogere beslagvrije voet krijgen als u daardoor minder dan 5% van uw inkomsten gaat aflossen.

Op basis van uw inkomen kan de beslagvrije voet (tijdelijk) worden verhoogd. Dat kan in de volgende situaties:

  • U heeft een hoog inkomen en het bedrag van de beslagvrije voet is niet genoeg om uw woonkosten voor uw koop- of huurwoning te kunnen betalen. Dan kan de beslagvrije voet misschien worden verhoogd voor 6-12 maanden als u in die periode uw schuld kunt afbetalen. Neem hierover contact op met de beslaglegger. Een hoog inkomen is voor alleenstaanden zonder kinderen minstens € 33.839,37. Voor anderen is een hoog inkomen minstens € 44.234,20.
  • Heeft u een koopwoning, maar houdt u niet genoeg geld over om u woonkosten te kunnen betalen? Dan kan de beslagvrije voet misschien worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan de huurtoeslag die u zou ontvangen als u een huurwoning zou hebben. Neem hierover contact op met de beslaglegger.