Verblijven in een instelling en uw beslagvrije voet

Verblijft u in een instelling? Dan heeft u een lagere beslagvrije voet. Dit komt omdat u waarschijnlijk geen of minder inkomen en uitgaven heeft. De uitgaven voor uw verzorging en/of verpleging, plus kosten voor levensonderhoud, worden namelijk door de instelling betaald.

Voor het bepalen van uw beslagvrije voet kijkt uw beslaglegger ook naar uw leefsituatie. Heeft u een partner? En zo ja: woont u met een partner in een instelling? Of woont uw partner ergens anders? Deze gegevens heeft de beslaglegger nodig om te zorgen dat uw beslagvrije voet klopt.

Wat is verblijven in een instelling?

'Verblijf' is een opname in een zorginstelling. Dat kan gaan om tijdelijk verblijf, deeltijdverblijf of blijvend wonen in een instelling. Er zijn verschillende soorten instellingen die wonen en zorg bieden.

Een instelling waar u woont of verblijft kan zijn: een ziekenhuis, verzorgingstehuis, verpleeghuis, gezinsvervangend tehuis, jeugdinstelling, instelling voor gehandicaptenzorg, thuiszorginstelling.

In deze instelling maakt u gebruik van:

  • verpleging of verzorging of;  
  • een slaapplek waarbij de mogelijkheid is om minimaal 50% per dag hulp of begeleiding te krijgen.

Weet u niet of de instelling waar u verblijft onder deze instellingen valt? Neem dan contact op met uw beslaglegger.

Bekijk hoe u contact opneemt met uw beslaglegger.