Hoe werkt uw beslagvrije voet?

Als er beslag op uw inkomen is gelegd heeft u recht op een minimum bedrag, de beslagvrije voet. Dit wordt berekend door de beslaglegger. Op deze pagina vindt u meer informatie over het proces van de beslagvrije voet.

De beslaglegger bepaalt uw beslagvrije voet

De beslagvrije voet wordt door de beslaglegger vastgesteld op basis van gegevens over uw inkomen en leefsituatie. Deze gegevens zijn bekend bij de gemeente (Basisregistratie Personen) en UWV (Polisadministratie).

U ontvangt een bericht

Nadat er beslag op uw inkomen is gelegd, ontvangt u een bericht van de beslaglegger: de modelmededeling beslagvrije voet. Hierin staat uw beslagvrije voet en de gegevens die gebruikt zijn om uw beslagvrije voet te berekenen. 

U kunt uw gegevens zelf controleren. Als uw gegevens niet kloppen moet u binnen vier weken contact opnemen met de beslaglegger. In de modelmededeling staat waar u dat kunt doen. De beslaglegger kan uw beslagvrije voet dan opnieuw berekenen. Hij gebruikt de nieuwe berekening van de beslagvrije voet vanaf het moment van de eerste beslaglegging. 

Bent u de modelmededeling kwijt? Dat kan gebeuren. Vraag dan een kopie op bij uw beslaglegger.

Beeldende uitleg: De modelmededeling beslagvrije voet

De beslaglegger is het centrale aanspreekpunt

De eerste beslagleggende partij is uw aanspreekpunt. Ook als er meerdere schuldeisers zijn. De eerste beslaglegger, ook wel de 'coördinerend deurwaarder', regelt het contact met de andere schuldeisers. Dat hoeft u zelf niet te regelen. 

Soms heeft een beslaglegger voorrang op andere beslagleggers. Dat heet een preferente beslaglegger. Dit kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn. De beslaglegger die voorrang heeft, is uw aanspreekpunt. 

Jaarlijkse herberekening van de beslagvrije voet

Uw beslagvrije voet wordt ieder jaar opnieuw berekend aan de hand van actuele gegevens. Uw situatie kan tussentijds veranderen, bijvoorbeeld als u een andere baan krijgt. Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de beslaglegger

Vragen en antwoorden over de overgangsperiode

Heeft u een andere vraag? Ga naar het overzicht van de vragen en antwoorden over de beslagvrije voet