Er loopt al een beslag op uw inkomen

Uw beslagvrije voet is berekend op basis van gegevens die bekend waren bij de beslaglegger uit een beslag dat al was gelegd. Deze gegevens komen uit de BRP (voorheen bevolkingsregister) en UWV polisadministratie (een register waarin de meeste Nederlandse inkomensgegevens worden opgeslagen). Het kan zijn dat deze gegevens niet meer kloppen of uw huidige inkomen of leefsituatie is veranderd. U heeft dan het recht om uw beslagvrije voet aan te laten passen. Hoe u dat doet, vindt u op uwbeslagvrijevoet.nl/rectificatie.

Valt mijn beslagvrije voet onder de oude wet?

Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ingegaan. Nieuwe beslagen die zijn gelegd na die datum vallen onder deze wet. Als uw beslagvrije voet vóór die ingangsdatum is vastgesteld is dat op basis van de oude regel voor de beslagvrije voet. In de regel is dat 95% van de bijstandsnorm. Uw beslagvrije voet geldt dan tot het moment dat de beslaglegger uw beslagvrije voet automatisch moet aanpassen aan nieuwe gegevens in de BRP en UWV polisadministratie.

Tussen het moment van het oude beslag voor 1 januari en uw huidige situatie kunnen wijzigingen ontstaan. Misschien heeft u een andere baan, sinds kort een uitkering of is uw woon- of leefsituatie veranderd. Dat kan van invloed zijn op uw beslagvrije voet. Neem dan contact op met de beslagleggende partij.

Jaarlijkse aanpassing beslagvrije voet

Uw beslagvrije voet is maximaal 1 jaar geldig. Daarna moet de beslaglegger uw beslagvrije voet opnieuw berekenen op basis van actuele informatie. Die haalt de beslaglegger uit de BRP en de UWV Polisadministratie. De beslaglegger moet de beslagvrije voet ook opnieuw berekenen wanneer er nieuwe informatie bekend is vanuit de BRP en de UWV Polisadministatie.