Meerdere beslagen tegelijk

U kunt te maken krijgen met een nieuw beslag op uw inkomen, ook als er al een beslag is gelegd. U heeft dan te maken met verschillende beslagleggers tegelijk.

Als dit gebeurt ontvangt u een modelmededeling van de nieuwe beslaglegger  . De berekening van uw beslagvrije voet is dan gebaseerd op gegevens die bekend zijn van het eerste beslag. 

Eén aanspreekpunt

Een van de beslagleggers is uw vaste aanspreekpunt. Deze wordt ook wel de ‘coördinerend deurwaarder’ genoemd. Die zorgt dat de goede gegevens worden gebruikt en dat u de juiste beslagvrije voet ontvangt.

Vaak is de eerste beslaglegger uw vaste aanspreekpunt, maar er zijn uitzonderingen. In sommige gevallen heeft een bepaalde organisatie voorrang en wordt uw vaste aanspreekpunt. Geef het daarom altijd aan de nieuwe beslaglegger(s) door dat u al een lopend beslag heeft.

Controleer uw nieuwe modelmededeling

Controleer de nieuwe modelmededeling goed. Als de gegevens niet kloppen, bijvoorbeeld doordat uw inkomen of leefsituatie ondertussen is veranderd, heeft u het recht om de gegevens aan te laten passen. De beslagvrije voet wordt dan voor u opnieuw berekend. U leest hier meer over het aanpassen van uw gegevens.