Wanneer geldt de nieuwe wet voor u?

Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ingegaan. Vanaf dat moment berekenen beslagleggers de beslagvrije voet op dezelfde manier. En bij meerdere beslagleggingen heeft u te maken met één aanspreekpunt.

Is uw beslagvrije voet vóór 1 januari 2021 vastgesteld?

Als uw beslagvrije voet vóór 1 januari 2021 is vastgesteld gelden de oude regels. De basis van uw beslagvrije voet is dan 90 procent van de bijstandsnorm. Verder wordt uw beslagvrije voet bepaald door uw gezinssamenstelling, inkomen, woonlasten, zorgkosten en toeslagen van de Belastingdienst.

In 2021 past de beslaglegger uw beslagvrije voet automatisch aan de nieuwe wet aan en ontvangt u daarover een bericht. U hoeft in dat geval dus niets te doen. 
Is uw beslagvrije voet te laag vastgesteld of kloppen de gegevens niet die uw beslaglegger heeft gebruikt, dan heeft u altijd het recht om uw beslaglegger om uw beslagvrije voet opnieuw te laten berekenen.

Wijzigt er iets in uw inkomen of leefsituatie? Neem dan contact op met uw beslaglegger.

De nieuwe wet geldt als uw beslagvrije voet na 1 januari 2021 is vastgesteld.

De nieuwe regels voor de beslagvrije voet gelden voor alle beslagen die na 1 januari 2021 zijn gelegd. 

Uw beslaglegger gebruikt voor de beslagvrije voet een landelijk systeem om de beslagvrije voet te berekenen. U ontvangt hiervoor een bericht met de modelmededeling. Die kunt u controleren met een rekentool. Als uw beslaglegger nog de oude regel gebruikt, heeft u recht op 95 procent van de bijstandsnorm. In alle gevallen heeft u een minimum bedrag voor de noodzakelijke kosten van uw levensonderhoud.