Neem contact op met uw beslaglegger

U kunt altijd contact opnemen voor vragen of wijzigingen met de organisatie die het beslag op uw inkomen heeft gelegd. Meestal is dat een (gerechts)deurwaarder. U vindt de directe contactgegevens in het bericht bij de modelmededeling ‘Uw beslagvrije voet’.

Bent u uw modelmededeling kwijt en weet u niet wie beslag heeft gelegd op uw inkomen? Vraag dit dan aan uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Onderaan deze pagina kunt u een digitaal toegankelijke pdf downloaden van deze infographic 'SZW - Uw situatie wijzigt of uw gegevens kloppen niet'.

Voor meer informatie over de beslagvrije voet of de beslaglegger, kijk dan op: 

Heeft u een bericht over beslag op uw inkomen ontvangen van een (gerechts)deurwaarder? Dan vindt u de contactgegevens van deze deurwaarder in de modelmededeling beslagvrije voet die met het bericht wordt verstuurd. 

Voor hulp bij schulden en vragen over een beslag gaat u direct naar de website van de gemeente waar u staat ingeschreven. Algemene contactgegevens van uw gemeente vindt u hier