Home

Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet er een minimum bedrag overblijven om in de basiskosten van uw levensonderhoud te voorzien. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Daar heeft u recht op.

Een deel van uw inkomen zal boven deze beslagvrije voet liggen. Het bedrag dat boven de beslagvrije voet ligt wordt ingehouden van uw inkomen. Bij meerdere beslagleggers wordt dit bedrag verdeeld. Alle beslagleggers gebruiken dezelfde rekenwijze voor de beslagvrije voet.

Vragen en antwoorden over de beslagvrije voet