Privacy

Uwbeslagvrijevoet.nl is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen uw privacy op de website uwbeslagvrijevoet.nl en privacy met betrekking tot de beslagvrije voet.