Toegankelijkheid

Uwbeslagvrijevoet.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die voor u niet of minder goed toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Toegankelijkheidsverklaring

Voor Uwbeslagvrijevoet.nl is een toegankelijkheidsverklaring opgesteld:

Bekijk de Toegankelijkheidsverklaring Uwbeslagvrijevoet.nl.

Bekijk hier de onderzoeksresultaten waarop deze toegankelijkheidverklaring is gebaseerd.

Platform Rijksoverheid Online (PRO)

Uwbeslagvrijevoet.nl maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online (PRO). Een in oktober 2022 uitgevoerd onderzoek laat zien in hoeverre websites die gebruikmaken van PRO in technisch opzicht voldoen aan de toegankelijkheidseisen. De onderzochte websites behaalden samen 47 van de 50 punten waarop een website succesvol moet zijn. Dit is (nog) onvoldoende om te voldoen aan niveau A.

Bekijk hier het volledige technische rapport van PRO.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard DigiToegankelijk.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Problemen melden

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van Uwbeslagvrijevoet.nl? Of heeft u een pagina gevonden die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met het meldpunt van DigiToegankelijk.nl.