Woonadres

In twee situaties wordt de beslagvrije voet anders berekend: wanneer u geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft of wanneer u een adres in het buitenland heeft. 

In de meeste gevallen heeft u dan recht op maximaal 47,5% van de bijstandsnorm voor gehuwden. Als u uw beslagvrije voet wilt laten aanpassen neemt u contact op met uw beslaglegger. U overlegt met hem of dit mogelijk is en wat u daarvoor moet aanleveren.

Geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland

Als u geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft wordt een andere beslagvrije voet gebruikt. In dit geval geldt een lagere beslagvrije voet, namelijk 47,5% van de geldende bijstandsnorm voor gehuwden.

Aanpassen van uw beslagvrije voet

Als u de beslaglegger inzicht geeft in uw inkomen en leefsituatie kan hij uw beslagvrije voet op basis daarvan opnieuw berekenen. Deze ligt vaak hoger dan de 47,5% van de bijstandsnorm die voor gehuwden geldt. Neem hiervoor contact op met uw beslaglegger.

U woont in het buitenland

Als u in het buitenland woont, is  er minder bekend is over uw gegevens zoals uw inkomsten . Daarom wordt de beslagvrije voet anders berekend. De beslagvrije voet wordt dan vermenigvuldigd met een factor die is bepaald op basis van de levenstandaard in het land waar u woont. Dit heet de woonlandfactor. Dit gebeurt omdat de kosten om te leven in het buitenland vaak anders zijn dan in Nederland.

Aanpassen van uw beslagvrije voet

Om uw beslagvrije voet aan te passen is inzicht nodig in uw leefsituatie en het inkomen van uzelf en uw eventuele partner. Overleg met uw beslaglegger welke informatie hiervoor nodig is. In de meeste gevallen gaat het om het onderstaande:

  • Hoeveel mensen er zijn ingeschreven op uw buitenlandse woonadres en welke relatie deze mensen tot u hebben (bijvoorbeeld getrouwd, samenwonend of alleenstaand). Hierbij gaat het er ook om of u inwonende kinderen heeft en hoe oud ze zijn.
  • Uw maandelijkse inkomen en het inkomen van uw eventuele partner. Het gaat hierbij om salarisspecificaties van de afgelopen drie maanden.
  • Een bewijs van inschrijving bij uw gemeente, een inkomensverklaring van de belastingdienst in het land waar u woont en de bankafschriften van de afgelopen maand van uzelf en uw eventuele partner opsturen. 

 Bekijk hoe u contact opneemt met uw beslaglegger.