Woonadres

Uw beslagvrije voet is meestal lager wanneer u geen vast woonadres in Nederland heeft of wanneer u in een instelling woont of verblijft of wanneer u niet op een Nederlands woonadres ingeschreven staat. Geldt dit voor u? Overleg met de beslaglegger of het aanpassen van uw beslagvrije voet mogelijk is en welke informatie u daarvoor moet doorgeven.