Controleren beslagvrije voet

Iedereen heeft te maken met een andere leefsituatie en daarom kan de beslagvrije voet voor iedereen anders zijn. De beslagvrije voet waar u recht op heeft wordt door uw beslaglegger berekend. Hij gebruikt uw gegevens over uw inkomen en leefsituatie.

Controleer uw gegevens

Deze gegevens vindt u terug op de modelmededeling beslagvrije voet die u ontvangt van de beslaglegger. U kunt deze gegevens zelf controleren. Als er gegevens in de modelmededeling niet kloppen, neemt u contact op met de beslaglegger. De beslaglegger kan dan een nieuwe berekening maken. Meldt dit binnen vier weken bij de beslaglegger. Doet u dit later, dan gaat deze wijziging van uw beslagvrije voet later in. 

Zijn de gebruikte gegevens onjuist, zoals een inschrijving van een inwonend kind bij u in huis? Dan moet u deze eerst laten aanpassen bij uw gemeente. 

Controleer de berekening van uw beslagvrije voet

U kunt de berekening van uw beslagvrije voet zelf controleren met de rekentool. U heeft dan de modelmededeling nodig die u ontving van de beslaglegger. 

Inkomen en leefsituatie

Uw beslagvrije voet wordt berekend op basis van gegevens uit de Basisregistratie Personen (voorheen het bevolkingsregister) en de Polisadministratie van het UWV  (waarin staat wie welk inkomen heeft). 

Inkomen bestaat uit bijvoorbeeld uw salaris, uitkering, pensioen of andere vormen van inkomen. Andere vormen zijn het inkomen uit de verhuur van een woning, of rendement uit sparen of beleggen. Het kan ook gaan om inkomsten bij verschillende werkgevers. 

Uw leefsituatie gaat over hoe u woont, of u een partner heeft en wat uw gezinssituatie is. Hier gaat het bijvoorbeeld om of uw kinderen thuis wonen. 

Vragen en antwoorden over het controleren van de beslagvrije voet

Heeft u een andere vraag? Ga naar het overzicht van de vragen en antwoorden over de beslagvrije voet.